TJÄNSTEERBJUDANDE

Hälsa
& SKADA
Management


Hästen har hälsoproblem som påverkar prestationen, eller en allvarligare skada som även kan behöva operation. Här erbjuder vi, förutom den omfattande vården som erbjuds av kvalificerade veterinärer, sjukgymnaster och kiropraktorer, intensivvård till din häst för att möjliggöra en tidig konvalescens.

Individuella utnämningar efter överenskommelse.

Vänligen kontakta oss på: